EUROPAnnenkoeken!

8 December 13:00 - 16:00

Wat bakken onze politici ervan?

Met een koekenpan in zijn rugzak reisde Willem Dieleman de wereld rond. Hij bakte stapels pannenkoeken voor weeskinderen in India, voor bouwvakkers in Dubai, in Pakistaanse sloppenwijken, en schreef daar een boek over. Voor Willem zit geluk in een koekenpan. Met iets simpels als het bakken van pannenkoeken kom je in contact, verbind je culturen en maak je de wereld een stukje vrolijker.

Dus, kom EUROPAnnenkoeken bakken en eten met politici. En praat samen over het beste recept voor een beter Europa.

 

Are our politicians’ pancakes a flip or a flop?

Willem Dieleman travelled around the world with a frying pan in his backpack. He baked piles of pancakes for orphans in India, for construction workers in Dubai and in the slums of Pakistan and came back to write the book ‘Pancake Adventures’. For Willem, happiness is a frying pan. Something as simple as baking pancakes means you can make contact, can connect cultures and make the world much more fun.

So come and bake pancakes with us at EUROPAnnenkoeken and eat them with politicians. And discuss the best recipe for a better Europe.

Dit programma is een samenwerking met Pancake Adventures.