Europese kansen voor de regio

Europese kansen voor de regio

Geachte heer/mevrouw,

Water & Deltatechnologie: Europese kansen voor de regio

Werkt u aan een oplossing voor veilige en klimaatbestendige steden?
Bent u gevestigd in de regio Zuid-Holland?
En wilt u meer kansen en een groter netwerk in Europa?

Kom dan op maandag 15 juli om 15.00 uur naar de Van Nellefabriek in Rotterdam voor de bijeenkomst ‘Europese kansen voor de regio’. U kunt zich via onderstaande link aanmelden.

Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen onderzoeken we wat de EU voor de regio kan betekenen op het gebied van subsidies, financiering en matchmaking. We signaleren kansen en valkuilen en bedenken hoe we de Zuidvleugel op de Europese kaart kunnen zetten als hotspot voor deltatechnologie, klimaatadaptatie en cross sectorale innovaties.

De bijeenkomst vormt de aftrap van een serie activiteiten om de regio beter zichtbaar te maken in Europa.
We sluiten hierbij aan op bestaande regionale, nationale en Europese programma’s en initiatieven.

Programma

14:45 Inloop
15:00 Opening
Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland
15.10 Europese ambities in de regio
15.20 Europese kansen en netwerken – een introductie
Ben Kubbinga, Nationaal contactpersoon Horizon 2020 en FP7 INCO, Agentschap NL
Isabelle Kamphuis, adviseur EU ENPI, CSF and EIB, Agentschap NL
Janine Kaya, Enterprise Europe Network
15.40 Koffie en start deelsessies
15.50 Parallelle workshops
Europese kansen beter benutten
Zichtbare Zuidvleugel in Europa
16.50 Wrap up en afsluiting
17.00 Borrel

Locatie
Van Nelle Ontwerpfabriek
Schiegebouw (ingang 6, tweede verdieping)
Van Nelleweg 6060
3044 BC Rotterdam
Route naar Van Nelle Ontwerpfabriek

De bijeenkomst is onderdeel van de EU promotiestrategie voor water- & deltatechnologie van de Kennisalliantie, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de gemeente Delft en de regio Drechtsteden. Dit project is gericht op het vergroten van (economische) kansen voor de Zuidvleugel in de Europese Unie.

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Eveline du Perron, 06-28431598

Met vriendelijke groet,

Eveline du Perron

evenement organiseren
 evenement organiseren