Europese kansen voor de regio

Europese kansen voor de regio

15 juli 2013

14:30-15:00

Inloop

15:00-15:10

Opening

Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland

15:10-15:35

Europese kansen en netwerken – een introductie

Ben Kubbinga, Nationaal Contact Point KP7 Environment & Horizon 2020
Isabelle Kamphuis, adviseur EU ENPI, CSF and EIB, Agentschap NL
Janine Kaya, Enterprise Europe Network
Durk Krol, WssTP

15:35-15:45

Zuidvleugel ambities in Europa

Jean-Christophe Spapens, Manager Europese en Internationale Zaken, Provincie Zuid-Holland

15:45-16:00

Vragen / Discussie

16:00-16:55

Paralelle workshops

Europese kansen beter benutten
Zichtbare Zuidvleugel in Europa

16:55-17:00

Wrap up en vervolgstappen

17:00-17:30

Borrel