Bijeenkomst hoe verder na de evaluatie van de Participatiewet

 

Onlangs verscheen de evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De conclusie: “Er zijn lichtpuntjes, maar ook grote structurele problemen”. Afgelopen periode zijn er nieuwe plannen in de steigers gezet, maar we zijn er nog niet.

De evaluatie laat zien dat de baankans van jonggehandicapten met arbeidsvermogen is toegenomen. Maar er zijn nog grote uitdagingen. Denk aan de inkomenspositie van jonggehandicapten, die verslechterd is. Langdurig (vaak oudere) werklozen, lager opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. Slechts een beperkt deel van hen lukt het om weer aan het werk te komen. En werkgevers ervaren nog te veel belemmeringen om mensen in dienst te nemen.

Tijdens deze bijeenkomst wil Staatssecretaris van Ark graag in gesprek met u.