Droge voeten in de Rotterdamse delta

Innovaties voor een duurzame waterstad

Welke kansen bieden technische innovaties in de watersector voor de transitie van deltasteden zoals Rotterdam? Hoe kunnen zij bijdragen aan de transitie naar een veerkrachtige en duurzame havenstad? En wat is er voor nodig om deze innovaties daadwerkelijk in de praktijk te brengen?  Deze en andere vragen komen aan de orde bij de deelsessie “Innovaties voor een duurzame waterstad”. Na een introductie door Rutger de Graaf,  Hogeschool Rotterdam: Innovaties voor een duurzame waterstad, is er in dit programma aandacht voor:

- Samenwerking onderwijs en werkveld

- Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

- Samenwerking andere hogescholen en internationalisering

Programma 15.30 - 17:00 uur