Opschaalbare energieneutrale renovatie

Om de CO2-reductie in de gebouwde omgeving drastisch te reduceren zijn grote stappen nodig. Gezien de beperkte bouwcapaciteit en de toenemende vraag naar woningen is duidelijk dat renovatie belangrijk is voor de verduurzamingsopgave voor de bouw. 90% van de woningen die er nu staan, staat er in 2050 nog steeds. Maar deze woningen dienen wel allemaal verduurzaamd te worden. De snelheid waarmee we dat nu doen is veel te laag om voor 2050 alles aangepast te hebben. Daarom is de kennisvraag binnen de onderzoekslijn 'Opschaalbare Energieneutrale Renovatie' wat er moet gebeuren om deze opschaling op tijd, op hoog niveau van duurzaamheid en betaalbaar te krijgen?

Programma 14:00 - 16:00 uur met Haico van Nunen en Christoph Maria Ravesloot

Renoveren vanuit diverse invalshoeken met sprekers vanuit gemeente, corporaties, aannemers en studenten van de minor Renovatie Transformatie

Lector Christoph Maria Ravesloot, moderator

Openbare les Haico van Nunen 16:00 - 17:00 uur
'Duurzaam renoveren, hoe het wonen stap voor stap duurzaam wordt'