aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

EVO visit + seminar (only Dutch)

23 april 2012

13:00 - 13:30

Inloop/ontvangst

13:30 - 14:00

Overheidsbeleid en polotiek in relatie tot logistiek

14:00 - 14:30

E-freight / SmartWay

14:30 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:30

Wegtransport (ontwikkeling wetgeving, rol verlader/vervoerder en de inzet van Oost-Europese chauffeurs).

15:30 - 16:15

Opdracht uitvoeren en bespreken.

16:15 - 16:30

Afronding en afsluiting

registratie conferentie formulier
 registratie conferentie formulier