Experimenten meer Werk:
Innovatief Ouderen
Re-integreren


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nodigt u graag uit voor de Bijeenkomst over de Experimenten Meer Werk: Innovatief Ouderen Re-integreren.

Het gaat goed met de economie en daar profiteren velen van. Maar niet iedereen helaas. In vergelijking met andere groepen blijft het moeilijk voor de werkloze vijftigplusser om weer aan de slag te gaan.

Het ministerie van SZW vindt het belangrijk dat deze groep niet achterblijft en heeft daarom in 2015 een Actieplan met zes maatregelen gelanceerd. Een van deze maatregelen is de tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers. Het ministerie stelde deze regeling open in 2017 en heeft 8 experimenten gesubsidieerd. De experimenten waren gericht op het innovatief benutten en toegankelijk maken van latente werkgelegenheid voor vijftigplussers. 

De experimenten variëren enorm. Van ondernemingen tot stages.  Door deze diversiteit aan experimenten is veel kennis op gedaan. Wat werkt wel? Wat niet? Hoe werkt het dan? Dit is waardevolle kennis, die pas meerwaarde heeft als het met het veld gedeeld wordt. Daarom wordt u uitgenodigd voor deze bijeenkomst.


Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst? Een interactief dagdeel waarbij wordt stilgestaan bij de lessen die zijn getrokken uit deze 8 verschillende trajecten.

De bijeenkomst is op woensdag 30 oktober 2019 in Utrecht. U bent van harte welkom om 9:00 uur. Het programma is exclusief lunch en eindigt om 12:30 uur. U kunt zich aanmelden via deze link.

Deze uitnodiging is overdraagbaar aan uw plaatsvervanger indien u verhinderd bent. Daarnaast mag u twee collega’s meenemen. Deze collega’s kunnen zich eveneens aanmelden via bovenstaande link