Expertmeeting Sanofi Speakers Academy op dinsdag 18 juni 2019 in Utrecht

De ontvangst is om 16.30 uur, het programma start om 17.00 uur en duurt tot ca. 21.00 uur (het diner vindt tussendoor plaats).

Gegevens deelnemer


In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en Sanofi en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en Sanofi zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & Sanofi.