Waarom een expertmeeting?

 

Eind vorig jaar is de reguliere verlichting op de A2 (traject Holendrecht-Maarsen) vervangen door ledverlichting. De A2 is hiermee de breedste snelweg ter wereld die door led wordt verlicht: 2 x 6 stroken breed, een wereldprimeur!

Nu is aangetoond dat de ledtechniek er klaar voor is en led op alle snelwegen is toe te passen, gaat Rijkswaterstaat volop voor verdere uitrol op de Nederlandse snelwegen.

Op de Nationale Klimaattop in oktober ondertekende Peter Struik (Hoofdingenieur-Direkteur Rijkswaterstaat WVL) de afspraak dat alle verlichting in beheer van Rijkswaterstaat voortaan led wordt. En de ambitie van RWS Midden-Nederland-district Zuid is om alle snelwegen in het district in 2025 volledig met ledverlichting te hebben uitgevoerd.

Met deze wereldprimeur laat Rijkswaterstaat zien dat het een voortrekkersrol heeft op het gebied van duurzaamheid en innovatie, en dat Nederland een belangrijk exportproduct heeft als het gaat om hoogwaardige technologische kennis. 

 

Doel van de expertmeeting

Rijkswaterstaat wil de testresultaten en de kennis en ervaring die is opgedaan bij het ledverlichtingsproject op de A2 delen met collega's, besluitvormers en vakgenoten uit de branche (verlichting / infra / wegbeheer). 

 

Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de ambities van Rijkswaterstaat als het gaat om verdere uitrol van ledverlichting op rijkswegen?
  • Wat hebben weggebruikers nodig voor een goede waarneming op de snelweg?
  • Hoeveel kunnen we besparen op energie en onderhoud met slimme led-oplossingen?
  • Wat leren de testresultaten uit het project ons, als het gaat om lichtopbrengst, bedrijfszekerheid en vermindering lichthinder?
  • Hoe kom je bij uitvoering tot het beste eindresultaat? (led-snelwegverlichting van plan tot realisatie)

 

 

Doelgroep van de expertmeeting:

Deelname aan de expertmeeting is alleen mogelijk op uitnodiging en bij aanmelding vooraf. Er is plek voor 50 personen. Ingezet wordt op een evenredige deelname uit de volgende doelgroepen:

  1. Rijkswaterstaat (collega wegbeheerders / projectleiders)

  2. Markt (opdrachtnemers en leveranciers snelwegverlichtingsprojecten (wegenbouw / verlichting / wegmarkering  / advisering & ontwerp)

  3. Kennisinstellingen (onderzoekers & onderzoekleiders op kennisgebieden verlichting, visuele waarneming, infrastructuur & verkeer)

  4. Media (vakmedia op gebied van wegenbouw en openbare verlichting) 

 

 

 

 

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen