Project led-op-A2

 

 

 

Proefmetingen

In juli 2006 heeft Rijkswaterstaat een eerste proef gedaan op een deel van het traject (Breukelen-Vinkeveen). Onderzocht is of het mogelijk is vanuit de middenberm voldoende licht, lichtniveau en gelijkmatigheid te krijgen op alle 6 rijstroken aan weerszijden van de weg. Alle rijstroken hadden een goede lichtopbrengst. Op basis van de geslaagde proef is besloten om een groter traject te voorzien van ledverlichting. De oude armaturen van 440 W per stuk zijn vervangen door led-armaturen van 310 Watt per stuk.

 

Energiebesparing

Naar verwachting wordt op het traject A2 Holendrecht-Maarssen ca. 241.600 kWh per jaar bespaard. Omgerekend is dit zo’n 116 ton CO2, ruim 38% besparing ten opzichte van de huidige uitstoot. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 73 huishoudens. Deze besparing sluit goed aan op de doelstellingen uit het Energieakkoord (20% energiebesparing in 2020 tov 2013) en zet een stap in de richting van een energieneutrale Nederlandse infrastructuur in 2030.

 

Bovendien is er een flinke besparing op onderhoud omdat led langer meegaat. Ook zorgt ledverlichting voor minder lichthinder en een beter zicht voor de weggebruiker door o.a. kleurherkenning en kleurcontrast. Naar verwachting wordt de investering in led binnen 7 jaar terugverdiend.

registratiebalies
 registratiebalies