aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Expertmeeting 'Terugdringen risicovol gedrag LVB-jongeren in Delft'

17 december 2012

14:45 - 15:00

Inloop met koffie en thee

15:00 - 15:15

Opening door Beadini de Vries,
MEE Zuid-Holland Noord

15:15 - 15:35

Over de resultaten van het project 'Terugdringen van risicovol gedrag bij LVB jongeren'

15:35 - 16:00

Cursisten aan het woord - ervaringsverhalen van Praktijkschool, Ipse de Bruggen en MEE Zuid-Holland Noord

16:15 - 16:30

Afsluiting en evaluatie

16:30 - 17:00

Alcoholvrije borrel, geserveerd door cateringmedewerkers van Ipse de Bruggen

uitnodiging
 uitnodiging