aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Expertmeeting 'Terugdringen risicovol gedrag LVB-jongeren in Delft'

Achtergrond

In de nota “Extra vitamine G voor Delft” is voor de periode 2009 – 2012 uitgewerkt hoe de gemeente Delft bijdraagt aan het bevorderen van de volksgezondheid en de kwaliteit van leven van de burgers in Delft. Vroegsignalering is hier een belangrijk onderdeel van. Hierbij signaleren burgers, vrijwilligers en professionals (beginnende) problemen op tijd. Deze signalering krijgt gestalte door het ontwikkelen van sensitiviteit in de directe omgeving van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVG).

Uit de praktijk komen namelijk steeds meer signalen dat problemen door het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren met een verstandelijke beperking toenemen. De frequentie en omvang van dit middelengebruik door deze jongeren verschilt weliswaar weinig van jongeren in het algemeen, maar middelengebruik heeft voor deze groep veel meer negatieve gevolgen: er is een hoger risico op lichamelijke, psychische en sociale complicaties, veroorzaakt door de beperkte sociale redzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking én hun gevoeligheid voor sociale acceptatie door de omgeving.
Professionals in de algemene zorg hebben vaak onvoldoende kennis van mensen met een verstandelijke beperking. Meer samenwerking tussen verschillende disciplines is daarom nodig om te voorkomen dat mensen met alcohol- of drugsproblemen tussen wal en schip vallen.

In overleg met de gemeente Delft is bepaald dat verschillende maatschappelijke organisaties een rol in het project hebben. Door de kleinschalige opzet is het mogelijk om de opgedane kennis en ervaring uit het project direct te delen.
De partners bij dit project zijn naast de gemeente Delft: MEE Zuid-Holland Noord, Brijder Verslavingszorg,Ipse de Bruggen, Laurentius Praktijkschool, Grotius College, Pleysierschool en Herman Broerenschool

Doel van het project
Het verhogen van de sensitiviteit van tweehonderd mensen uit de directe omgeving van LVG jongeren en volwassenen waardoor het middelgebruik adequaat wordt herkend of voorkomen. Als gevolg van deze signalering kan het risicogedrag door middelengebruik verminderen.

Om de opgedane kennis en praktijkervaring te delen wordt een expertmeeting georganiseerd; een bijeenkomst voor professionals (en ouders) die ervaringen willen delen en willen meedenken over een tijdige aanpak van deze specifieke problematiek.

uitnodiging
 uitnodiging