aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Extra ALV Cao Gezondheidscentra naar de Cao Huisartsenzorg op 21 mei 2019

Extra ALV voor het bespreken en ter goedkeuring voorleggen van het principeakkoord overgangsregeling Cao Gezondheidscentra naar de Cao Huisartsenzorg op 21 mei 2019

Locatie: Zaal 32, NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
Aanvang: 09:30 uur
Sluiting: 12:00 uur

Geef aan namens welke organisatie(s) u deelneemt:

eventregistratie
 eventregistratie