2STOP! SineFuma : Farmacotherapie update

2STOP! SineFuma : Farmacotherapie update

Roken heeft een grote negatieve invloed op de gezondheid. SineFuma is gespecialiseerd in stoppen met roken begeleiding en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een gezondere samenleving. De opgebouwde (internationale) kennis en vaardigheden stelt SineFuma graag ter beschikking aan andere zorgprofessionals.
 

2STOP! Farmacotherapie update 

Een gecombineerde aanpak van zowel gedragsmatige als farmacotherapeutische behandeling, is het meest effectief. Zorgverleners die bekwaam en bevoegd zijn om stoppen met roken begeleiding te geven, kunnen met deze bijscholing hun kennis op het gebied van farmacotherapie snel updaten.


Voor wie?

Deze nascholing is ontwikkeld voor zorgprofessionals die:

 • Ervaring op het gebied van stoppen met roken hebben
 • Een algemene update willen en die specifiek hun kennis van farmacologische hulpmiddelen willen opfrissen en/of updaten


Inhoud programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Epidemiologie van roken
 • Bepalen van nicotine afhankelijkheid: bespreken van de verschillende methodieken en de relevantie van elke methodiek
 • Farmacologische behandeling van rokers: uitleg over de mogelijke hulpmiddelen
 • Alle hulpmiddelen worden uitgebreid en een voor een besproken
 • Hoe help je een roker om een hulpmiddel te kiezen; welk middel is geschikt voor welke roker en hoe begeleid je een (ex) roker tijdens het gebruik van het hulpmiddel


Over welke kennis beschikt u na afloop?

Na het volgen van deze nascholing heeft u kennis van:

 • Het bepalen van de nicotine afhankelijkheid
 • Up to date kennis van laatste ontwikkelingen in NL
 • De farmacologische hulpmiddelen die bij een stoppoging kunnen worden gebruikt.
 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapie
 • De laatste ontwikkelingen over de e-sigaret en waterpijp
 • Kennis over vergoedingen

 

Over welke vaardigheden beschikt u na afloop?

U beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Het kunnen bepalen van de nicotine afhankelijkheid op basis van bewezen methodes
 • Het kunnen adviseren welk hulpmiddel voor welke roker geschikt is
 • Het begeleiden van rokers tijdens het stoptraject omtrent het gebruik van de hulpmiddelen

Duur van het programma:

De nascholing duurt in totaal 4,5 uur, inclusief een pauze van een 0,5 uur.


Accreditatie

De scholing is door het kwaliteitsregister Stoppen met roken, de NVvPO en de V&VN (inclusief specialistenregister) geaccrediteerd voor 3 punten.

 

Attentie

Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

 

Note:

Gezien de grote animo voor de stoppen met roken scholingen zullen wij vanuit de ROHWN meerdere scholingen per jaar organiseren. Om dit mogelijk te maken vragen wij voor alle komende scholingen (stoppen met roken) een bijdrage van €50

€ 50,00

Totaal: € 50,00