SineFuma 2Stop! Farmacotherapie basis Stoppen met Roken

SineFuma 2Stop! Farmacotherapie basis Stoppen met Roken

22 september 2020

16:45 - 17:00

Inloop met koffie/thee

17:00 - 18:30

Presentatie / scholing
Trainer / spreker 2Stop!, Miriam van der Elst

18:30 - 19:00

Pauze waarbij Soep en belegde broodjes worden geserveerd

19:00 - 21:30

Vervolg presentatie / scholing
 

vooraankondiging
 vooraankondiging