Kascontrole voor de Vereniging van Eigenaars

Kascontrole voor de Vereniging van Eigenaars

02 december 2014

19:30-19:45

Opening

19:45-20:15

Waarom een kascontrole bij de VvE?

20:15-20:45

De statuten en de wetgeving omtrent de kascontrole bij de VvE

20:45-21:00

Pauze

21:00-21:30

Hoe controleren we uitgaven en inkomsten op papier?

21:30-22:00

Digitaal controleren via Twinq VvE Software

22:00-22:30

Sluiting en borrel

registratie gasten evenement
 registratie gasten evenement