Kascontrole voor de Vereniging van Eigenaars

Kascontrole voor de Vereniging van Eigenaars

02 december 2014

19:30 - 19:45

Opening

19:45 - 20:15

Waarom een kascontrole bij de VvE?

20:15 - 20:45

De statuten en de wetgeving omtrent de kascontrole bij de VvE

20:45 - 21:00

Pauze

21:00 - 21:30

Hoe controleren we uitgaven en inkomsten op papier?

21:30 - 22:00

Digitaal controleren via Twinq VvE Software

22:00 - 22:30

Sluiting en borrel

invitatie
 invitatie