Headliners

Dit jaar hebben we twee keynotes; de Australische wetenschapper David Boud en Lectoraat Technology Enhanced Assessment (TEA) van Fontys Hogescholen. 

David Boud

Lectoraat Technology Enhanced Assessment (TEA)

 

Discussieplein

Er zijn tijdens het festival drie discussiepleinen: over programmatisch toetsen, formatief toetsen en een voor examencommissies. Een discussieplein staat in het teken van uitwisselen. Het discussieplein begint met pitches waarin alle presentatoren hun casus introduceren. Daarna kan je als deelnemer bij hun tafels langslopen en over de casussen in discussie gaan. Bij een discussieplein kan je vrij in en uit lopen, dus ook interessant als je maar even tijd hebt. 

Programmatisch toetsen

Formatief toetsen

Kwaliteitsbewaking

 

Workshops

Tijdens de workshops ga je samen met de andere deelnemers aan de slag rondom een thema. Het is een actieve sessie waarbij de handen uit de mouwen gaan. 

'30 seconden'-spel leren van toetsen 

Het belang van goede vragen in duurzame feedback-dialogen 

Self directed learning: studenten zelf leeruitkomsten laten formuleren 

Evalueer als team je toetsprogramma 

Stappen zetten richting programmatisch toetsen

Bouwen aan een feedbackcultuur

Inclusiever toetsen van beroepsontwikkeling

 

Interactieve presentaties

Tijdens deze korte lezingen diepen de sprekers een onderwerp uit. Je krijgt theoretische inzichten en praktische tips. 

Van leerdoel naar leeruitkomst 

Equality, een applicatie voor het duurzaam veranderen van toetscultuur richting leren 

Studenten maken de rubric zelf: Comparative judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren 

De complexe vaardigheid van formatief toetsen in de praktijk

Formatief toetsen vanuit retrieval practice en spacing literatuur

Upward feedback