aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Workshop E&Y: Aternatieve financieringsvormen

Alternatieve financieringsvormen

Financiering nodig en de bank werkt niet mee? Ernst & Young Accountants bespreekt graag de alternatieve financieringsvormen.

Naast de bank zijn er diverse andere manieren om financiering te verkrijgen voor jouw onderneming. Naast de juiste keuze tot financiering zijn er meer punten om over na te denken, zoals:

  • Hoeveel middelen heb je nodig?
  • In welke vorm zoek je financiering (eigen of vreemd vermogen)?
  • Wat heeft dit voor gevolgen voor zeggenschap en welke fiscale consequenties hebben deze keuzes?

De financieringsbehoefte en –vorm is niet voor iedere onderneming gelijk. In de eerstvolgende workshop van Ernst & Young op donderdag 23 januari geven wij handreikingen om de in jouw situatie best passende financiering te herkennen. Ook fiscaliteit, de levensfase van de onderneming en andere wetenswaardigheden worden daarbij in ogenschouw genomen. En we gaan concreet in op de verschillende financiers en hoe je deze kunt bereiken. Kortom, sta je aan het begin of ben je klaar voor een volgende investeringsronde, onze workshop helpt je verder met het helder krijgen wat bij jouw onderneming past.

Meld je aan voor de interactieve sessie op 23 januari 2014 van 15.30 tot 17.30. De workshop wordt gehouden in de Executive Room in Yes!Delft en we sluiten af met een drankje.

deelnameregistratie
 deelnameregistratie