09 september 2016

08:30-09:15

Inloop & registratie

09:15-09:30

Welkomstwoord

09:30-10:25

Dr. Rocco van den Berg - Doctor in Medische Wetenschappen
Onderwerp: Trends en disrupties in de digitale gezondheidszorg

10:30-11:25

Helene van der Vloed - Sectormanager Zorg MVO Nederland
Onderwerp: Hoe realiseer ik duurzaamheid in de zorg?

11:30-12:15

Jan Willem Alphenaar - spreker, trainer en auteur
Onderwerp: Wanneer ben je online fit voor de toekomst?

12:15-12:30

Uitleg middagprogramma

12:30-17:30

Golfclinic of -wedstrijd

17:30-20:30

Borrel & BBQ