aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lezing J. Schulp Lânboukundich Wurkferbân Fryske Akademy

W o l k o m

Hartelijk welkom op de aanmeldpagina 
van het Fries Landbouwmuseum.

 

 

Op 20 maart as., om 14:00 uur  is er in het museum een lezing van het Lânboukundich wurkferbân van de Fryske Akademy.

Dr Jan Schulp houdt een inleiding met als thema: Biologische Landbouw onzin of niet. 

In een aantal prikkelende stellingen zet Schulp de zin en onzin neer van biologsche landbouw

U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop (links) 

Kosten:

Stipers van de Fryske Akademy:................................... gratis 
Leden Vriendenclub van het Lânboumuseum: .............. gratis
Anderen:..................................................................... € 5,00 pp  
(toegang is incl. koffie en thee)

Jo binne fan herte wolkom!

 

registratiesysteem
 registratiesysteem