18 februari 2011

09:00-09:30

Ontvangst

09:30-10:00

Inleiding

10:00-11:00

Uitwerken Casus Persoonlijk Jaarverslag®

11:00-11:15

Pauze

11:15-12:30

Bespreken Casus Persoonlijk Jaarverslag®

12:30-13:15

Lunch

13:15-14:15

Adviesscenario’s, Beheeromgeving, Mailsjablonen & PJ Online

14:15-15:00

Training MoneyView - I

15:00-15:15

Pauze

15:15-16:30

Training MoneyView - II

16:30-17:00

Samenvatting & Afsluiting

mobiel inchecken op event zoals ov
 mobiel inchecken op event zoals ov