Do 02 december 2010

08:30 - 09:00

Ontvangst

09:00 - 10:00

Introductie FLS-Adviesmethodiek

10:00 - 11:00

Uitwerken Casus Persoonlijk Jaarverslag®

11:00 - 11:15

Pauze

11:15 - 12:30

Bespreken Casus Persoonlijk Jaarverslag®

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:15

Adviesscenario’s, Beheeromgeving, Mailsjablonen & PJ Online

14:15 - 15:00

Training MoneyView - I

15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:30

Training MoneyView - II

16:30 - 17:00

Samenvatting & Afsluiting

koppeling met crm en erp
 koppeling met crm en erp