02 december 2010

08:30-09:00

Ontvangst

09:00-10:00

Introductie FLS-Adviesmethodiek

10:00-11:00

Uitwerken Casus Persoonlijk Jaarverslag®

11:00-11:15

Pauze

11:15-12:30

Bespreken Casus Persoonlijk Jaarverslag®

12:30-13:15

Lunch

13:15-14:15

Adviesscenario’s, Beheeromgeving, Mailsjablonen & PJ Online

14:15-15:00

Training MoneyView - I

15:00-15:15

Pauze

15:15-16:30

Training MoneyView - II

16:30-17:00

Samenvatting & Afsluiting

qr code scannen
 qr code scannen