aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

FLS Adviseursdag - The Most Trusted Advisor

Consumentenbond neemt belang in Advieskeuze.nl

De Consumentenbond heeft 20% van de aandelen gekocht in Advieskeuze.nl, het online portaal waarop consumenten een financieel adviseur kunnen zoeken en beoordelen. De zoek- en beoordelingsmodules worden ook geplaatst op de site van de bond, die ruim een half miljoen leden telt.

Het is de bedoeling dat de bond haar deelname over een periode van drie jaar uitbreidt tot een meerderheidsbelang. Volgens medeoprichter Christian Bouter onderstreept de deelname de onafhankelijkheid van de site. "De Consumentenbond ziet uiteraard ook dat er in de branche en op internet allerlei innovaties plaatsvinden. Wij zijn neutraal en kunnen een aantal witte vlekken in de propositie van de bond invullen. Uiteraard is het voor ons mooi dat we een groter publiek kunnen bereiken doordat onze zoekmachine ook op de site van de Consumentenbond wordt geplaatst."

Doel is om Advieskeuze.nl in drie jaar winstgevend te maken. "Daarmee wil de Consumentenbond een inkomensstroom genereren die ten goede moet komen aan de belangenbehartiging voor consumenten." Inmiddels hebben ruim 1.200 advieskantoren een eigen account aangemaakt op de site.

"Het is in ieders belang om ervaringen met elkaar te delen", zegt Bouter. "Voor de consument is het belangrijk om te kunnen zien wat de kwaliteit is van een adviseur. Voor de adviseur is het belangrijk, omdat hij aan de hand van de klantervaringen doorlopend in de gaten kan houden of zijn kwaliteit van dienstverlening op peil blijft." Bouter wil tegenwicht bieden aan de negatieve berichtgeving over het intermediair. "Dat tegenwicht moet er komen en dat bewustzijn moet nog meer doordringen in de branche." Met een centrale plek waar consumenten hun ervaringen melden, kan de branche ook zelf eventuele misstanden in beeld brengen en oplossen, vindt Bouter. De zoekmodule van Advieskeuze.nl wordt op korte termijn ook op sites van andere partijen in de financiële dienstverlening geïntegreerd.

Lees meer over de deelname van de Consumentenbond in Advieskeuze.nl in AM2, die vrijdag verschijnt.

Bron: AM-Web

workshopsoftware
 workshopsoftware