aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Focusmiddag: Internationalisering op z'n Rotterdams

18 mei 2017

13:15-13:25

Inloop

13:25-13:30

Opening door dagvoorzitter (Erwin van Braam)

13:30-13:45

Studenten in gesprek met Marieke Klip (onderwijsmanager Maritiem Officier)

13:45-14:00

Plenair: Korte toelichting op de internationaliseringdriehoek;
1 instituut (EAS) vertelt over de ervaringen met het werken met de driehoek

14:00-15:00

In gesprek over een aantal subdriehoeken en het verzamelen van voorbeelden in stijl van wereldcafé.
Essentie van discussies + voornemens worden gedeeld via Tumblr

15:00-15:15

Plenair: gesprek over de voornemens tot verdere ontwikkeling van internationalisering.
Gesprek tussen Ron Bormans en Erwin van Braam

15:15-15:30

Pauze
Het CvB vertrekt na de pauze

15:30-16:30

Workshops over inclusiviteit, interculturele competentie en superdiversiteit

16:30-17:15

Afsluitende borrel