aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Een succesvol financieel advieskantoor!

13 april 2010

-

De aanpassing van oud naar nieuw

-

(Koffie)pauze

-

Wat is (je) toegevoegde waarde

-

Lunch

-

Segmentatie

-

Korte onderbreking

-

Wat is je prijs?

-

Vragen?

-

Oordeel en feedback

gratis test event
 gratis test event