​​Evolutie of revolutie in de migrainezorg?​​​​​​​​​​​​

Met de komst van de gepants, staan we aan de vooravond van opnieuw een belangrijke ontwikkeling in de zorg voor mensen met migraine.​ Gaan de gepants voor een revolutie zorgen, zoals de komst van de triptanen dit in de jaren negentig deden voor de aanvalsbehandeling? En zoals de komst van de CGRP-antilichamen dit deden voor de preventieve behandeling van chronische migraine? De gepants zouden ingezet kunnen worden als aanvalsbehandeling, maar ook als profylaxe. Wat betekent dit voor de behandelstrategie van mensen met migraine? Op 7 maart zal in ‘De Vereeniging’ in Utrecht een hybride symposium worden georganiseerd over de komst van nieuwe medicatie en wat dit betekent voor de migrainezorg. ‘Evolutie of revolutie in de migrainezorg?’ staat o.l.v. Prof. dr. Gisela Terwindt

Met inhoudelijke lezingen over het werkingsmechanisme en de studies. Omdat de gepants al langere tijd in een aantal landen beschikbaar zijn, zal er ook aandacht zijn voor de ervaringen met de mAbs en de gepants in die landen. We sluiten af met een inhoudelijke paneldiscussie wat de komst van nieuwe medicatie kan gaan betekenen voor de behandelstrategie bij migraine. Alle in hoofdpijn geïnteresseerde neurologen die dit programma willen volgen en ook aan deze discussie willen deelnemen, nodigen wij van harte uit om op 7 maart naar Utrecht te komen. Overigens kunnen alle overige in hoofdpijn geïnteresseerde zorgprofessionals dit programma online volgen.

Programma ‘Evolutie of revolutie in de migrainezorg?’

19.15    Inleiding door dagvoorzitter – Prof. dr. Gisela Terwindt

19.30    Werkingsmechanisme gepants – Prof. dr.  Antoinette Maassen van den Brink

19.55    Acute en preventieve behandeling bij migraine – Dr. Nadine Pelzer

20.30    Pauze

20.50    Real world evidence: ervaringen met gebruik van mAbs en gepants – Dr. Franchesca Fiorito Torres

21.20    Paneldiscussie ‘Wat is de optimale behandelstrategie bij migraine?’ o.l.v. Prof. dr. Gisela Terwindt

21.45    Einde programma

Deze scholing is geaccrediteerd met 2 punten door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register. Accreditatie bij de NVN is aangevraagd

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren