12 februari 2015

14:00 - 21:00

Themabijeenkomst 1: Succesvol ouder worden.
Vakgebied: Psychogerontologie.
Voorbeelden van psychologische factoren die het welzijn van ouderen bevorderen, respectievelijk bedreigen komen aan de orde. Met name zal ingegaan worden op de eigen mogelijkheden van ouderen in relatie tot zingeving.
Docent: Ronald Geelen. Psychogerontoloog

26 februari 2015

14:00 - 21:00

Themabijeenkomst 2: Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen.
Vakgebied: Psychogeriatrie en gerontopsychiatrie.
De belangrijkste psychogeriatrische beelden en psychiatrische beelden bij ouderen worden besproken alsmede de nieuwste inzichten in de psychotherapeutische, farmacotherapeutische en psychosociale interventies.
Docent: Ton Bakker. Specialist ouderengeneeskunde.

19 maart 2015

14:00 - 21:00

Themabijeenkomst 3: Medische zorg voor kwetsbare ouderen.
Vakgebied:Klinische geriatrie.
Belangrijke kenmerken van kwetsbare ouderen komen aan de orde alsmede de medische interventies gericht op het versterken van de wankele evenwichtssituatie waarin kwetsbare ouderen zich bevinden. Speciale aandacht zal worden besteed aan het herkennen van de eerste signalen van het delier.
Docent: Juliette Parlevliet. Klinisch Geriater.

09 april 2015

14:00 - 21:00

Themabijeenkomst 4: Ouder worden gaat niet vanzelf.
Vakgebied: Sociale gerontologie.
Exemplarische sociaal-gerontologische topics (maatschappelijke factoren die het welzijn van ouderen bevorderen, respectievelijk bedreigen) zullen kritisch tegen het licht gehouden worden
Docent: Friso Teerink. Sociaal Gerontoloog.

21 mei 2015

14:00 - 21:00

Themabijeenkomst 5: Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen.
Vakgebied: (Psycho)geriatrische Verpleegkunde.
In deze slotbijeenkomst zal worden ingegaan op actuele (wetenschappelijke) verpleegkundige inzichten op het vakgebied in relatie tot praktijk casuïstieken.
Presentatie: Herbert Habets. Verpleegkundige / verplegingswetenschapper / senior docent.

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren