Training "motiverende gespreksvoering"  juli 2014 (open inschrijving)

Training "motiverende gespreksvoering" juli 2014 (open inschrijving)

Welkom

Hartelijk welkom,

U vindt hier de benodigde informatie over het leertraject "Motiverende gespreksvoering" juli 2014 (open inschrijving). Links in de werkbalk kunt u naar het aanmeldformulier, het programma en een routebeschrijving.

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Gebruik de “eigen wijsheid” van de cliënt!
Hoe versterk ik de eigen keuzes en zelfredzaamheid van de cliënt en diens naasten? Met de training “motiverende gespreksvoering” krijg je een handvat om goed aan te sluiten bij de eigen motivatie en (on)mogelijkheden van de cliënt en diens naasten. Het stelt je ook in staat om de ander inzicht te geven in de eigen situatie en te prikkelen de eigen regie te nemen. Feitelijk dien je hierbij vaak af te leren om de ander oplossingen te geven vanuit jouw deskundigheid. Het is juist de kunst om de oplossing vanuit de cliënt en diens familie te laten komen. Dat is motiverende gespreksvoering!

Het leertraject wordt uitgevoerd door Claudi Luijkx. Claudi is verpleegkundig docent en onder meer coördinator van de branche-erkende opleidingen GVP en EVV.

claudi.jpg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Veldhuizen-Schuurmans
Management assistente
Bureau G&D
Postbus 164
5140 AD Waalwijk
0416-651666

gecertificeerde event software
 gecertificeerde event software