Amsterdam

Inspectie SZW
Motion Building
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam

Arnhem

Inspectie SZW
Pels Rijckenstraat 1
6814 DK Arnhem

Bilthoven

RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Den Haag

Ministerie van SZW/VWS (de Resident)
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Ministerie van OCW (de Hoftoren)
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Eindhoven

Inspectie SZW
Karel de grotelaan 4
5616 CA Eindhoven

Heerlen

CIBG
Kloosterweg 22
6412 CN Heerlen

Utrecht

Inspectie SZW
Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Vergadercentrum
Graadt van Roggenweg 300
3531 AH Utrecht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Stadskantoor 6de etage
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier