Symposium

GHOR Haaglanden

                   

"Zorg en Veiligheid verbonden"

 

Waarom organiseren wij dit symposium?

Het symposium heeft als doel om de zorgwereld meer inzicht te geven in het domein veiligheid. Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

We hebben te maken met grootschalige evenementen enerzijds en crises anderzijds die zorg- en veiligheidsissues met zich meebrengen. De onderwerpen daarbij kunnen variëren van sociale/maatschappelijke onrust, verminderde zelfredzaamheid en intensief contact van de hulpdiensten met verwarde personen. Dat noodzaakt tot een integrale en adequate aanpak.

 

 

snel registratie inbouwen voor eve
 snel registratie inbouwen voor eve