Voor wie is het symposium "Zorg en Veiligheid verbonden" bedoeld?

 

Het symposium heeft als doelgroep:

 

 • Gemeente bestuurders en beleidsmedewerkers
 • Bestuurders RAVH
 • Operationeel Leiders Haaglanden en Hollands-Midden
 • Crisiscoördinatoren RAV
 • Crisiscoördinatoren van de Haagse ziekenhuizen
 • Crisiscoördinatoren huisartsenposten
 • Crisiscoördinatoren GGD
 • PSH functionarissen (LPO en MPO)
 • GGD evenementenadviseurs
 • GGD GHOR NL
 • LOCC
 • Politie
 • Medewerkers van het GHOR bureau
 • GHOR sleutelfunctionarissen

 

snel registratie inbouwen voor eve
 snel registratie inbouwen voor eve