Roep glaucoom een halt toe en laat miljoenen mensen beter zien!


Het probleem van zichtverlies

Glaucoom is een oogziekte die bij ongeveer 2% van alle volwassenen voorkomt. Hoewel men aanvankelijk niets van glaucoom merkt, kan onbehandeld glaucoom tot ernstige slechtziendheid of zelfs blindheid leiden. De reeds aangerichte schade is onomkeerbaar; men kan de ziekte wel een halt toeroepen.

In Nederland worden zo’n 15.000 mensen blind aan beide ogen, 37.000 mensen blind aan éen oog en 150.000 mensen zullen een visuele handicap hebben ten gevolge van niet of onvoldoende behandeld glaucoom. Het probleem is wereldwijd.

Innovatie kan een kritieke rol spelen bij de oplossing

Glaucoom is goed te behandelen, maar alleen als het vroegtijdig ontdekt wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat glaucoom bij een routinebezoek aan een oogarts of een optiekzaak vaak niet aan het licht komt. De toepassing van ‘artificial intelligence’ is een belangrijke ontwikkeling bij het opsporen van glaucoom. Op deze manier kan het oog volledig automatisch gecontroleerd worden.

Deze unieke innovatie kan ertoe leiden dat de complexe diagnose glaucoom uiterst simpel, goedkoop en hoogst betrouwbaar wordt gesteld in vrijwel alle landen op aarde. Door een opticien in Alkmaar, een community health assistent in Ghana en een outpatient clinic nurse in India.

Steun

Het gerenommeerde Oogziekenhuis Rotterdam zal onder leiding van glaucoomspecialist Dr. Hans Lemij in een internationale samenwerking grote stappen zetten om deze innovatie te kunnen ontwikkelen. Om het ook financieel mogelijk te kunnen maken wordt op woensdag 13 maart een bijzondere benefietavond georganiseerd in het prachtige Louwman Museum in Den Haag.

Fiscale aftrekbaarheid van giften

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de zogeheten ANBI status (RSIN nummer 002771305). Dat betekent dat giften, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar zijn. Op de website van de Belastingdienst leest u er meer over en wij denken graag met u mee.

Wilt u nu al een gift doen? Dat kan uiteraard. Stichting Oogziekenhuis Rotterdam,
IBAN NL14ABNA0426832221 - BIC ABNANL2A, onder vermelding van ‘Glaucoomproject’.

Save the Date
Flyer

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren