Terugblik

Terugblik congres ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’

15 juni 2018 te Amersfoort

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijkt terug op een geslaagd congres ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’. Het congres werd druk bezocht door bestuurders en toezichthouders uit vrijwel alle zorgdomeinen. In een mix van plenaire programmaonderdelen en interactieve workshops gingen de circa 350 aanwezigen met elkaar in gesprek over de actuele uitdagingen en ontwikkelingen rondom bestuur en toezicht in de zorg.  

Aan tafel: In gesprek over bestuur en toezicht
Het congres werd gemoderate door dagvoorzitter Paul ’t Hart. In het eerste programmaonderdeel ging hij samen met Ronnie van Diemen (Inspecteur-Generaal IGJ i.o.) in gesprek met een aantal prominente zorgbestuurders en toezichthouders. In een talkshowsetting werd gesproken over actuele dilemma’s rondom het bestuur en toezicht in de zorg. Onderwerpen die voorbij kwamen: Hoe houdt je als bestuurder echt rekening met de behoeften van je patiënten of bewoners? Wat betekent de ontwikkeling richting netwerkzorg voor de rol van bestuur en toezicht? En hoe ga je om met de spanning die kan ontstaan tussen een (financieel) gezonde bedrijfsvoering en de maatschappelijke opgave van je zorgorganisatie?

Wetenschappelijke reflectie   
Keynote speaker Edith Hooge verzorgde tijdens de dag een wetenschappelijke reflectie op het thema goed bestuur. Als relatieve buitenstaander was ze in staat om een mooie parallel te trekken tussen de ontwikkelingen in de zorg en de voor haar bekendere onderwijswereld. Haar boodschap: Goed bestuur is geen gegeven en vraagt continue aandacht. Van belang daarbij is dat bestuurders en toezichthouders zichzelf de vraag blijven stellen: Hoe draagt mijn handelen bij aan de ‘publieke waarde’ van mijn organisatie. Dat vraagt om verbindend en waarde gedreven leiderschap.        

Aan de slag!
Binnen het workshopprogramma gingen de deelnemers zelf aan de slag met een breed scala aan onderwerpen. Een deel van de workshops focuste op de competenties van de individuele zorgbestuurder en/of toezichthouder: Wat is de meerwaarde van accreditatie? Hoe draag ik zelf bij aan een open organisatiecultuur? En hoe ga ik om met incidenten en de rol van (social)media? In andere workshops stond juist de besturing van de moderne zorgorganisatie centraal: patiënt inclusief werken, het samenspel tussen bestuur en toezicht, het positioneren van je cliëntenraad als partner en de ervaringen met de nieuwe Governancecode zorg. Weer een andere groep deelsessies draaide om de impact van zorgbrede vraagstukken: een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, de noodzaak van steeds verdergaande verduurzaming en de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Op de pagina met het overzicht van de workshops vindt u de links naar de presentaties die tijdens de verschillende workshops zijn gebruikt.

Never waste a good crisis
In het tweede gedeelte van het plenaire programma ging Paul ’t Hart in gesprek met Ricardo Winter en Karin Rosielle over goed bestuur in lastige tijden. In een openhartig gesprek vertelden zij over hun ervaringen als bestuurder van een organisatie onder verscherpte publieke belangstelling. Als bestuursvoorzitter van ROC Leiden moest Ricardo Winter zijn school draaiende houden terwijl de landelijke politiek nog een besluit moest nemen over de toekomst van zijn organisatie. Karin Rosielle dook als interim bestuurder in de financiële malaise van woningbouwcorporatie Laurentius. Niet alleen moest zij de organisatie weer financieel gezond krijgen, ook het vertrouwen van huurders, gemeenten en de publieke opinie moest worden teruggewonnen.     

Goede zorg  vraagt om goed bestuur
De dag werd afgesloten door Bas van Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van VWS. Hij verving minister Hugo de Jonge die op het laatste moment moest afzeggen. Namens de minister benadrukte hij het belang van goed bestuur als randvoorwaarde voor goede zorg. ‘Besturen is een mooi en uitdagend vak. Het is méér dan geld doelmatig besteden, de trein op de rails houden, brandjes blussen. Het gaat om weten wat je als organisatie wilt bereiken, wat daarvoor nodig is, en boven alles: om nooit de mensen uit het oog verliezen voor wie uw organisatie bestaat.’ Bas had tot slot de eer om namens de NVZD de 250ste accreditatie uit te reiken aan Luc Demoulin, lid raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis.