26 mei 2016

13:00

Ontvangst

13:30

Opening door de Dagvoorzitters

13:35

Stand van zaken vorming geschillencommissies en de Wkkgz
ir. Titia Lekkerkerk, NPCF

14:00

De Klachtenfunctionaris: het perfecte plaatje
drs. Madelon Hengeveld, bestuurslid VKIG

14:30

Verloop van een schaderegeling; een good practice
Jeroen Filarski, DAS Rechtsbijstand; Harry Henschen, MediRisk; Gerard Kloppenburg, Ottenschot Rechtshulp bij Letselschade; Henriëtte van der Klok, Slachtoffer in beeld; mr. Annemiek van Reenen-ten Kate, voorzitter NIS

14:45

Als het echt misgaat; het belang van goede communicatie
dr. Arjen Noordzij, uroloog, Spaarne Gasthuis

15:05

Pauze

15:30

Het effect van shared decision making in de dagelijkse praktijk
drs. Michiel Hageman, orthopedisch chirurg in opleiding, AMC

16:00

Ervaringen met het betrekken van patiënten bij calamiteitenonderzoek
dr. Carla Veldkamp, manager kwaliteit, veiligheid en verantwoording, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

16:30

Stand van zaken herziening GOMA
drs. Deborah Lauria, directeur De Letselschade Raad

16:40

Wat mag, wat kan, wat moet?
prof.dr. M. Willems, bijzonder hoogleraar Medische Ethiek, Universiteit van Oslo (N)

17:00

Afsluiting door dagvoorzitters

17:10

Borrel

7 event trends in 2020 en hoe je deze
 7 event trends in 2020 en hoe je deze