aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Gouden Huwelijk An & Hans

Op zaterdag 5 maart 2016 vieren we het Gouden Huwelijk van An & Hans. Je bent daarbij van harte uitgenodigd!

 

Ontvangst is tussen 16.30 en 16.45 uur. Zorg dat je er uiterlijk om 16.45 uur bent.

 

Het feestje is afgelopen tussen 22.00 en 22.30 uur.

 

Een uitnodiging volgt nog...
 

vooraankondiging
 vooraankondiging