Enactus NL: maakt een betere en duurzame wereld mogelijk door actie te ondernemen en vooruitgang mogelijk te maken 

Enactus NL is een netwerk van studenten, het hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven dat samen actie onderneemt om levens te veranderen en een betere en duurzame wereld mogelijk te maken.

  • ENtrepreneurial — ondernemend. Het zien van kansen en het talent om die kansen om te zetten in waarde.
  • ACTion — actie. De kwaliteit om een idee om te zetten in resultaat.
  • US — wij. Individuen die samen groter zijn dan de som der delen.

Ieder collegejaar zetten meer dan 500 studenten in Nederland zich in voor sociaal ondernemende projecten die zij binnen de paraplu van Enactus NL zijn gestart. Van het koken met vluchtelingvrouwen tot het met het verwerken van ‘afval’ groenten en fruit tot chutneys. Op 16 hogescholen en universiteiten ondernemen zij actie om de kwaliteit van leven en de levensstandaard van mensen die het nodig hebben te verbeteren.

Bedrijven en hoger onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol bij het werk van Enactus. Ze helpen ons om professionele en ondernemende leiders te ontwikkelen en bij het realiseren van succesvolle projecten.

We zoeken altijd nieuwe kansen, zijn bereid te leren en zijn niet bang om vaststaande kaders in twijfel te trekken, omdat we weten dat effectief leiderschap dat van ons vraagt.

www.enactus.nl

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie