Bijeenkomst Groeifinanciering MKB

 

Als ondernemer wil je van jouw onderneming een succes maken. Vaak gaat dit gepaard met de wens en de noodzaak om externe financiering aan te trekken. Het financieringslandschap is continu in beweging. Financiering komt niet langer enkel bij traditionele (bancaire) partijen vandaan, maar is steeds vaker een combinatie van verschillende financieringsvormen.  Dit zorgt voor tal van mogelijkheden voor ondernemers.

Zeker in de huidige snel veranderende wereld is het van belang om de verschillende financieringsmogelijkheden te kennen en waar nodig verschillende financieringsmogelijkheden te combineren. Ook de sterk oplopende rente heeft invloed op het financieringslandschap. Uit de financieringsmonitor 2022 blijkt dat van de bedrijven met een financieringsbehoefte, het overgrote deel ook daadwerkelijk stappen zet om zich te oriënteren op externe financiering. Daarbij is de bank nog steeds het voornaamste kanaal waar MKB-bedrijven een beroep op doen om zich te oriënteren op financiering.  Ook blijkt uit de recente financieringsmonitor dat er een sterke toename is in de financieringsbehoefte bij kleine en middelgrote bedrijven. Daarnaast verschilt de financieringsbehoefte in iedere levensfase van een onderneming. Hierover gaan we in gesprek tijdens het event Groeifinanciering op 1 juni 2023.

We besteden aandacht aan de verschillende financieringsvormen, maar gaan ook in op de voor-en nadelen van deze financieringsvormen en geven praktische handvatten om een financieringsaanvraag voor te bereiden.  In ongeveer 60 minuten nemen de sprekers jou in grote lijnen mee in de volgende drie thema’s bij groeifinanciering:

  • Verschillende financieringsvormen passend bij levensfase van de onderneming;
  • Voor- en nadelen van iedere financieringsvorm;
  • Praktische handvatten en concrete tips over hoe een financieringsaanvraag voor te bereiden.

Doelgroep: 

Dit evenement is bedoeld voor MKB ondernemers met groeiambitie en (bij voorkeur) een financieringsbehoefte, gevestigd in Groningen, Drenthe of Friesland.

Na afloop is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en om te netwerken onder het genot van een hapje en drankje!

Zorg ervoor dat jij erbij bent en meld je hier gratis aan!