Algemene informatie Groendag Hoorn 2017

Thema: Groen voor elkaar

Kennis opdoen, kennis uitwisselen en kennis maken, dat zijn de doelen van de Groendag Hoorn. Onderwijsgroep Noordwest-Holland, Clusius College, VHG en Vereniging Stadswerk Nederland nodigen u uit voor deze dag die gericht is op een ieder die werkzaam is in de groenvoorzienings- en hoveniersbranche.

Het thema voor deze 19e editie is ‘’Groen voor elkaar’’. Daarmee kijken we naar het groen voor het welbevinden van mensen, voor de verbinding tussen mensen en natuur en als plek met veel ecologische dwarsverbanden. En natuurlijk kun je het thema ook opvatten als de hovenier en de groenvoorziener die hun zaken goed voor elkaar hebben en zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. U kunt vier workshops naar keuze volgen uit de lijst met 25 workshops en de vakbeurs van ongeveer 35 stands bezoeken.

Dit evenement vindt plaats op 8 februari 2017 in Hoorn met als thema "Groen voor elkaar". Dit jaar zijn er wederom 25 verschillende workshops waar u 4 workshops uit kunt kiezen.

Wij verzoeken u alle persoonlijke gegevens volledig in te vullen.

Daarna maakt u een keuze uit de verschillende workshops die u wilt volgen. Er zijn 4 rondes en u maakt per ronde een keuze van een workshop.

 

Verlenging Bewijs van bekwaamheid gewasbescherming

Er is op deze dag gelegenheid om uw Bewijs van bekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming te verlengen. Het volgen van 3 workshops met de vermelding ‘’LV’’ geldt als één kennisbijeenkomst in het thema Teelt. De meerkosten voor registratie hiervan bedragen € 25,00.

ETW-hercertificeringspunten
Het is op deze dag ook mogelijk om punten te behalen voor de ETW-hercertificering  (European Tree Worker). De workshops die dat betreft, zijn aangegeven met ETW.  Elke workshop telt als 1 punt. De meerkosten voor de registratie hiervan bedragen € 15,00, ongeacht het aantal ETW-workshops dat u volgt.

De workshops met vermelding ‘’LV” of ‘’ETW’’ kunt u ook gewoon volgen als u ze niet voor verlenging of ETW-punten laat meetellen, er zijn dan uiteraard ook geen meerkosten aan verbonden.

De Groene parade
Als start van de dag zal om 09.15 uur in de kantine een korte show rond bedrijfskleding en handgereedschap plaatsvinden.

 

Botanisch Cabaret: Meneer Vermeer & Lianne
Aansluitend op de Groene Parade treden Meneer Vermeer & Lianne op met een Botanisch Cabaret.

(Ruud Vermeer van Meneer Vermeer Tuinen en Lianne Kok, studente Clusius College).