“De toegevoegde waarde van deze bijeenkomst is voor mij de leuke, vrije setting, buiten de vergaderzaal. Een belangrijke randvoorwaarde om elkaar te inspireren en samen te leren. Ik ben betrokken bij vier van de zeven werkgroepen van Dutch Power en dit is een enorme motivatie boost. Soms is het een flinke uitdaging om stappen te zetten, maar we zijn op de goede weg met ideeën en enthousiasme.”
Co den Hartog, Liander

“Er is veel ambitie, maar we hebben wel moeite om het met elkaar concreet te maken waardoor acties lastig van de grond komen. De vraag van Stevin of we niet te comfortabel zitten om vooruitgang te boeken, vind ik reëel. We hebben meer ambassadeurs nodig, mensen die – zoals vanmiddag ook werd aangegeven – zich hiervoor hard maken en niet van wijken weten.” 
Dirk Heuker of Hoek, TKF

“De workshop over Energiebesparing bij Netbeheerders vond ik heel concreet. We zouden vaker voorbeelden uit moeten wisselen. Die voorbeelden hoeven ook niet altijd direct op jou van toepassing te zijn. Het elders zoeken van ideeën is heel inspirerend, het zet je op een andere manier aan het denken.”
Jort Kuiper, Stevin

“Wat ik meeneem van deze bijeenkomst is dat bij toeleveranciers en netbeheerders circulariteit echt leeft. Er staan veel initiatieven op stapel.”
Sanne Nusselder, CE Delft

“In de workshop waar ik bij zat, hadden we het over de verschillende definities van vergroening. Het roept bij mij wel vragen op. Ik ben pas net in dienst bij TenneT, dus ik weet nog niet hoe het bij ons is. Dus ik ga maar eens vragen stellen, bijvoorbeeld over in hoeverre we bij aanbestedingstrajecten aan de leverancier eisen kunnen stellen met betrekking tot duurzaamheid.”
Maarten van Swan, TenneT

“De energiesector heeft mensen nodig die duwen en trekken. Iedereen kan tien redenen bedenken om iets níét te doen, maar je hebt maar één reden nodig om iets wél te doen! We moeten veel meer samenwerken. Als je bijvoorbeeld een recyclebare kabel wilt maken, is het handig om in gesprek te gaan met een recyclebedrijf. Vraag aan hen wat ze willen, waar ze qua recyclen wat mee kunnen. Je moet die business niet over willen nemen. We zijn heel goed in het ons eigen maken van alle problemen. Dat moet je niet willen.”
Peter Jonkers, was werkzaam bij Heineken

eventsoftware
 eventsoftware