Di 11 december 2012

12:15 - 13:00

Ontvangst met lunch

13:00 - 14:00

Achmea 2020 - door Willem van Duin
Het centrale thema is dit keer ‘Achmea 2020 begint vandaag!’, waarin de kernwoorden zijn ‘aanscherpen en versnellen’. We zetten samen een eerste stap in het aanscherpen van onze strategie. We willen door onze klanten als de ‘meest vertrouwde verzekeraar’ gezien worden. Tegelijkertijd zien we in de markten belangrijke wijzigingen in de komende vijf tot acht jaar. Daarom is onze visie gericht op 2020, wat geen vergezicht is, maar vandaag al werkelijkheid wordt. Om onze ambities te realiseren, zullen wij zelf ruimte moeten creëren voor groei. Dit betekent versnellen op ingezette activiteiten en sturen op kosten. Tijdens de dag krijgen we met elkaar meer gevoel hoe we hier als Achmea mee om willen gaan. Onder andere door de ingezette beweging in onze organisatie te versnellen.

14:00 - 15:30

Huiskamergesprekken
Na de inhoudelijke presentatie van Willem van Duin over het wenkend perspectief ‘Achmea 2020 begint vandaag!’, de keuzes voor de toekomst en de aanpak die dit met zich meebrengt, gaan de deelnemers uiteen in zogenaamde huiskamergesprekken. In een informele setting praten we door over de informatie die iedereen net tot zich heeft gekregen.

15:30 - 16:30

‘Succesvolle transformatie’ - door Cees ’t Hart
Cees ’t Hart, voorzitter Raad van Bestuur van zuivelmultinational FrieslandCampina, over de succesvolle transformatie die hij heeft geleid. Hoe dit heeft geresulteerd in de versterking van de innovatieve kracht van de onderneming en in duidelijke keuzes voor duurzaamheid.

16:30 - 17:15

Versnellingsessie ronde 1
In deze sessies delen Achmea-collega’s programma’s en initiatieven die bijdragen aan versnellen, aanscherpen en innoveren. Elke deelnemer kiest twee sessies uit het aanbod.

  1. Samen Beter voor Minder
  2. Terugpakken van leiderschap in direct verzekeren (Centraal Beheer Achmea)
  3. Dimensioneren IT
  4. Closed books Leven komen op afstand van Achmea
  5. Programma Kwaliteit van zorg; gezondheidswinst meetbaar maken door samenwerking
  6. Hoe draagt Marktstrategie bij aan de versnelling van Achmea?
17:15 - 18:00

Versnellingsessie ronde 2

18:00 - 18:45

Wat staat ons te doen in 2013?
Hoe gaan we nu verder? Wat kunnen we van jullie verwachten? En wat kunnen jullie van ons verwachten? Een wrap-up door Willem van Duin.

18:45 - 19:15

Borrel

19:15 - 21:00

Dinerbuffet