aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Netwerkbijeenkomst afd. Grondzaken

02 oktober 2012

10:00-10:05

Welkom door Jan Derkisen (voorzitter)

10:05-10:10

Stelling: "Het gebruik van Bypassen is nadelig voor waterkwantiteit en -kwaliteit" door Piet Pietersen, Hydroloog.

10:10-11:00

Brainstormsessie stelling

11:00-11:30

Oplossingen en mogelijkheden brainstorm

11:30-11:45

Herformulering stetlling?

11:45-12:00

Hoe verder?