Samenwerking is beangrijk om grenzen te verleggen

In 1916 besloot de overheid om een militaire landingsbaan te openen in Haarlemmermeer, naast Fort Schiphol. Van een grasveld is het uitgegroeid tot een enorm complex, een internationale hub met aantrekkingskracht voor talrijke multinationals en andere grote bedrijven. Schiphol kent geen grenzen: het is de poort naar de rest van de wereld.

Je hoeft niet te kunnen vliegen om over grenzen heen te kijken. Als gemeente hebben we samenwerkingsverbanden op landelijk niveau met de G32 of VNG. Regionale samenwerking met bijvoorbeeld Metropoolregio Amsterdam en amsterdam inbusiness. Ook bij lokale economie kijken we verder dan ons raadhuis, door samenwerking met ondernemersverenigingen of bewonersorganisaties. Samenwerking is belangrijk om grenzen te verleggen.

Helemaal zonder grenzen is het ondernemen niet. Het draait voor mij ook om balans. Om met de luchthaven als voorbeeld nog even verder te gaan…Een goede samenwerking met Schiphol en KLM als het gaat om wederzijdse groei en het versterken van de synergie tussen Schiphol en de omgeving is uiterst belangrijk. Daarnaast is het belangrijk de geluidbelasting van de luchthaven zo acceptabel mogelijk te maken en de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving te waarborgen. Bijvoorbeeld door woningbouwontwikkelingen in bestaande kernen, die nodig zijn voor de toekomstbestendigheid en leefbaarheid in kernen. Maar ook door innovatieve ideeën te stimuleren zoals geluid adaptief bouwen, geluidsribbels of olifantsgras.

Ondernemen is uitdagend. Kansen zien en benutten. En de balans bewaken. Of je nu bakker bent of multinational: stilstaan bij de impact die groei of verandering heeft is noodzakelijk.

Adam Elzakalai, wethouder gemeente Haarlemmermeer

 

registratiebalie
 registratiebalie