Voor wie?

 

Voor beide thema’s (Personalised Medicine en Cyber Security) stellen wij een deelnemersgroep samen bestaande uit beslissers van ongeveer 20 innovatieve bedrijven.

Doelgroep: CEO/COO, Hoofd Business Development of Hoofd R&D.

Door het deelnemersaantal te beperken vergroten we de exposure per bedrijf bij Duitse partners. Gezien de sterke thematische focus en dus inhoudelijke samenhang binnen de groep zal ook de onderlinge interactie tussen deelnemers zorgen voor interessante zakelijke dynamiek en voor versterking van het eigen Nederlandse netwerk. 

 

​Voor Personalised Medicine: Enabling Technologies

Wij richten ons bij deze missie op bedrijven die technolgieën ontwikkelen die de trend naar steeds persoonlijkere gezondheidszorg mogelijk maken: Personalised Medicines.

Er is hier ruimte voor zowel drug development & discovery bedrijven, als voor ontwikkelaars die zich richten op technologieën als labs/organs-on-a-chip, screening technologieën, sequencing en genetics, in-silico modeling en andere IT-toepassingen voor de biotech sector.

Ons programma is erop gericht om voor deze ondernemingen te matchen met potentiële samenwerkingspartners en om overall een beter beeld te schetsen van hun kansen in Zuid-Duitsland. 

 

​Voor Cyber Security: Solutions for Industry

In ons programma voor Cyber Security-bedrijven richten we ons op ondernemingen die oplossingen op het gebied van cyber security aanbieden aan de (maak)industrie en aan corporates.

Het programma is met name interessant voor bedrijven die zelf technologie ontwikkelen en liefst een reeds bewezen oplossing op de markt zetten, die eventueel direct geïmplementeerd kan worden in de Duitse markt.

Ook is er ruimte voor innovatieve (start-up) ontwikkelaars die op zoek zijn naar innovatiepartners. Met onze groep doorlopen we een programma gericht op partnering met potentiële re-sellers, afnemers en andere mogelijke samenwerkingsparters in München en Stuttgart.

 

EPZ: Zuid-Hollandse ‘triple helix’ delegatie 

Parallel aan de twee ‘bedrijvensporen’ zal een bestuurlijke ‘triple helix delegatie’ met ons meereizen, die aangevoerd wordt door Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland en voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ).  De EPZ doorloopt grotendeels een eigen programma gericht op het versterken van de relaties tussen Zuid-Holland en Beieren/Baden-Württemberg. 

De EPZ is de economic board van Zuid-Holland en heeft in München en Stuttgart deels een eigen programma. Leden van de EPZ zijn bestuurders van vooraanstaande kennis/onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven in Zuid-Holland. 

Alvast meer weten over de EPZ? Meer informatie vindt u hier.