aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Happy New Geer

Hallo,

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, dus vragen we jullie bij deze om je aan- of af te melden.
Hopelijk tot ziens op zondag 8 januari 2012!
Groetjes,

De organisatie
[Margreeth, Marion, Sonja en Sandra]

evenementsregistratie
 evenementsregistratie