Heijmans Sales Conference 2017: De Hand van Heijmans

Heijmans Sales Conference 2017: De Hand van Heijmans

26 januari 2017

12:30 - 13:00

Zaal open & Ontvangst

13:00 - 14:00

Opening door Ton Hillen en doorkijk op ontwikkelingen binnen commercie door Heleen Herbert

14:00 - 15:30

Themasessies

15:30 - 16:00

Pauze & Marktplaats

16:00 - 17:00

Workshopronde I

17:00 - 18:00

Workshopronde II

18:00 - 19:30

Walking dinner & Marktplaats

19:30 - 20:30

Workshopronde III

20:30 - 21:00

Wrap-Up per bedrijfsstroom

21:00 - 22:00

Afsluiting & Borrel

evenementen software
 evenementen software