Heijmans Sales Conference 2017: De Hand van Heijmans

Heijmans Sales Conference 2017: De Hand van Heijmans

26 januari 2017

12:30-13:00

Zaal open & Ontvangst

13:00-14:00

Opening door Ton Hillen en doorkijk op ontwikkelingen binnen commercie door Heleen Herbert

14:00-15:30

Themasessies

15:30-16:00

Pauze & Marktplaats

16:00-17:00

Workshopronde I

17:00-18:00

Workshopronde II

18:00-19:30

Walking dinner & Marktplaats

19:30-20:30

Workshopronde III

20:30-21:00

Wrap-Up per bedrijfsstroom

21:00-22:00

Afsluiting & Borrel