Na de plenaire opening zullen wij ons verdelen over zes themasessies. Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van elke sessie. Het doel is voor al deze thema's om te ontdekken wat we in de verschillende delen van Heijmans al doen, welke klantvragen jij tegenkomt en hoe we samen nóg meer kansen kunnen creeren. 


Themasessie I: Circulair Bouwen

Een groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart zorgen er voor dat onze grondstoffen uitgeput raken. Daarom heeft de Nederlandse overheid zich als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Maar wat betekent dit voor de bouwsector? De bouwsector is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 37% van de totale afvalsector! Heijmans wil niet afwachten, maar als bouwer concreet oplossingen kunnen bieden om uitputting van grondstoffen tegen te gaan. Levensduurverlenging, demontabel ontwerpen en gebruik van secundaire materialen zijn denkrichtingen. Denk jij mee hoe we deze ambitie een stap verder kunnen krijgen voor jouw klant?
 

Themasessie II: Duurzame Energie

Er is veel aandacht voor energieneutraal bouwen en duurzame energie. Zowel de wetgever als veel opdrachtgevers vragen hierom. Maar wanneer is energie eigenlijk duurzaam? Waarom zijn fossiele brandstoffen niet duurzaam? En is het gebruik van biomassa dan wel duurzaam? Duurzame energie gaat ook over de timing tussen opwekking en gebruik en hierbij speelt energieopslag een grote rol. Wat is de stand van zaken en hoe kunnen wij onze opdrachtgevers het beste helpen hun duurzaamheidsambities in te vullen?
 

Themasessie III: Big Data en het Internet of Things

Het produceren van data in onze bedrijfsprocessen is van alle tijden. Bestekken, tekeningen, contracten: allemaal data. Relevant om ons eigen proces goed in te richten. Maar tegenwoordig produceren onze producten ook data. Zoals energieverbruik en -opwekking, registratie van verkeersbewegingen of bezettingsgraden. Deze interactiviteit van onze producten leidt tot nieuwe businesscases. In de themasessie laten we zien wat we al doen binnen Heijmans met de data die onze producten (kunnen) produceren en welke potentie er nog meer zit in de inzet van data. Denk mee in wat voor onze klanten waarde verhogend zou kunnen zijn en hoe we deze slimme wereld kunnen inzetten op assetmanagement, verduurzaming en business intelligence .
 

Themasessie IV: De gezonde stad

Het thema gezondheid staat in sterk toenemende mate centraal in nieuwe gebiedsontwikkelingen tot en met de branding van steden. Denk bijvoorbeeld aan de stad Utrecht met een sterke ‘healthy’ profilering. Waar gaat die gezondheid nu eigenlijk over? De gezondheid van mensen? De inwoners van de steden? Welke aspecten (beweging, luchtkwaliteit, geluk, ontspanning, voedsel, energie, duurzaamheid, mobiliteit) hebben hier nu mee te maken? In deze sessie verzamelen we de oplossingen die we binnen de verschillende delen van Heijmans al hebben. En we kijken vooruit naar de kansen die we zien om de gezonde stad verder vorm te geven.  
 

Themasessie V: Innovatieve Binnenstedelijke Logistiek

Steden worden voller én viezer en niet in de minste plaats door bouwverkeer. Heijman's ambitie om er minimaal een neutrale bedrijfsvoering op na te houden dwingt tot nieuwe, duurzame en efficiënte bouwlogistieke oplossingen. En het liefst voordat opdrachtgevers het gewoon gaan eisen. In deze sessie worden best-practices gedeeld (en die zijn er!) en onderzoeken we mogelijke concepten om nog beter in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen. 
 

Themasessie VI: Stakeholderparticipatie

Overleg met de projectomgeving, het is een steeds meer bepalende factor voor ons succes! Sommigen noemen het omgevingsmanagement, anderen co-creatie of participatie. Dit kan op verschillende manieren interessant zijn. Bijvoorbeeld omdat projecten commercieel aantrekkelijker worden, (ruimtelijke) procedures makkelijker doorlopen, of de vraag van de opdrachtgever beter ingevuld kan worden. In deze sessie wisselen we ervaringen uit en staan we stil bij de tools die ons in de toekomst verder zouden kunnen helpen. Wist je bijvoorbeeld dat we medeontwikkelaar zijn geweest van de game Redesire? Graag geven we je een sneak preview, zodat je de waarde ervan zelf kunt ervaren. Zie ook http://rezone.eu/category/redesire/

 

inschrijfformulier
 inschrijfformulier