aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

De Zin en Onzin van het Nieuwe Werken - 14 april 2011 van 12:30 tot 13:30 uur

Hartelijk welkom op de Aanmeldpagina van het Webinar "De Zin en Onzin van het Nieuwe Werken".

Kees van Zijtveld

Op 14 april 2011 zal Kees van Zijtveld van 12:30 tot 13:30 een Webinar geven waar hij zijn visie over het Nieuwe werken zal toelichten. U kunt zich hier aanmelden voor dit Webinar.

<- Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

De informatietechnologie heeft er voor gezorgd dat alles verandert in een enorm tempo. Het grote kenmerk is vluchtigheid geworden versus de oude vertrouwde zekerheid.

Termen als 'zo doen we dat hier ', behoren definitief tot het verleden, waarbij oude managementmodellen die onze houvast waren, niet meer werken. De kaarten in de maatschappij worden opnieuw geschud en er wordt zo krachtig op alles bezuinigd dat we alleen nog maar aanschaffen ' wat nodig ' is. De transformatie is op gang gekomen en we staan voor zeer grote Megaveranderingen, die met name vanaf de tweede helft van 2010 voor nog meer maatschappelijke en economische hervormingen zijn gaan zorgen.

Zekerheid wordt niet meer geboden en gevonden, de enige zekerheid is dat alles verandert in een tempo als nooit tevoren waargenomen. De productiviteit moet omhoog en de kosten omlaag. De economie van Het Nieuwe Werken is een formule van een teller en een noemer. De teller heet organisatiegroei door verhoogde opbrengsten en verhoogde productiviteit. De noemer heet efficiency-vergroting en kostenreducties. De uitkomst is een beter en positiever bedrijfsresultaat.

Het Nieuwe Managen

De belangrijkste en echt unieke bijdrage van management in de 20ste eeuw was het vervijftigvoudigen van de productiviteit van de fabrieksarbeider. De belangrijkste bijdrage van het management in de 21ste eeuw is een vergelijkbare toename van de productiviteit van de 'kenniswerker'. - Peter Drucker

De nieuwe grootheden van deze tijd, zijn effectieve tijdsbesteding en mobiliteit. Het Nieuwe Werken moet niet verward worden met Telewerken ofwel de kenniswerker versus de telewerker. De kenniswerker is een voordenker; de telewerker is nog steeds een werknemer oude stijl, een (achteraf) na-denker. De kenniswerker vraagt daarnaast bij voorkeur om managers met:

* een focus op Bewustzijn (in plaats van controle)
* met oprechte interesse
* met mensgerichtheid naast taakgerichtheid

en ook in deze volgorde. Managers die hen sneller laten leren, vooruit brengen en laten groeien!

Een manager bereikt dit alleen via een heldere communicatie m.b.t. verwachtingen en output criteria. Medewerkers hebben hierbij inzichtelijke KGI's en bijbehorende coaching nodig in plaats van alleen sturing op KPI's. People management is al een conditio sine qua non, nu nog de manager als succesvolle leider.

Met vriendelijke groeten,

De organisator

workshop organiseren
 workshop organiseren