Hartelijk welkom op de website van het symposium:

'Het psychisch kwetsbare kind'


Ter gelegenheid van de benoeming van Ramón Lindauer tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, organiseert de Bascule op vrijdag 19 mei 2017 het symposium “Het psychisch kwetsbare kind”.

De Nederlandse academische kinder- en jeugdpsychiatrie loopt internationaal voorop. Het potentieel dat dit meebrengt, wordt op dit moment onvoldoende benut. De politieke keuzes om te investeren in eigen kracht, preventie hebben alle aandacht en er wordt bezuinigd op de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Dat heeft een direct effect op de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen. Op deze dag stellen wij het belang van de academische kinder- en jeugdpsychiatrie centraal. Er zal aandacht worden besteed aan de volgende vragen: Wat zijn de ontstaansmechanismen van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen? Welke factoren dragen bij aan kwetsbaarheid daarvoor, in het bijzonder stress en trauma? Hoe herkennen we kwetsbare kinderen en adolescenten? Welke behandelinterventies zijn effectief bij wie, wanneer zetten we ze in en wat bepaalt het succes?

De volgende stoornissen komen aan bod: angststoornissen, stemmingsstoornissen, ticsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, autisme spectrum stoornissen en psychotische stoornissen. De sprekers zullen in hun  presentaties  verder ingaan op de resultaten van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ontwikkelingen en de implicaties hiervan voor de klinische praktijk.

Dit symposium is interessant voor onder meer professionals in sociale wijkteams, huisartsen en praktijkondersteuners, medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars, professionals uit het onderwijs en de GGZ.

Datum: vrijdag 19 mei 2017
Tijd: 08.30 – 17.00 uur
Locatie: de Koningszaal in de Bazel, Amsterdam
Kosten: deelname aan het symposium kost € 95,-
Organisatie: de Bascule i.s.m. AMC Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Aantal personen: 175
Accreditatie is aangevraagd bij: NVvP, NVO/NIP en FGzPt, SKJ

(FGzPt is goedgekeurd voor 4 accreditatiepunten, SKJ voor 2 punten, NVvP voor 4 punten)

Met vriendelijke groeten,

De symposiumcommissie

barcode scannen
 barcode scannen