Sprekers

 

Em. Prof. dr. F. Boer, Emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC.

 

Prof. dr. Lisbeth Utens is sinds oktober 2016 verbonden aan de Bascule als klinisch psycholoog BIG en als bijzonder hoogleraar Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten, aan de Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding. Daarnaast is zij tevens als Universitair Hoofddocent/klinisch psycholoog BIG werkzaam op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie-/Psychologie, ErasmusMC-Sophia. Zij heeft het cognitief-gedragstherapeutisch (CGT) protocol VRIENDEN tegen angst en depressie bij kinderen/jongeren vertaald en bewerkt voor Nederland. Tevens heeft zij multicenter effectiviteitsonderzoek naar dit protocol gesuperviseerd, zowel voor de behandel- als de schoolsetting. Zij heeft tal van internationale publicaties in gerenommeerde internationale tijdschriften op haar naam staan en diverse subsidies verworven om onderzoek naar angst(stoornissen) bij kinderen te verrichten. Sinds 2000 richt zij zich in behandelingen voornamelijk op het behandelen van jonge kinderen (4-7 jaar) en kinderen/tieners ( (8-15) met angststoornissen, door middel van cognitieve gedragstherapie.


Prof. dr. Pieter Hoekstra is als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiater werkzaam binnen Accare en het UMCG. Zijn onderzoek en klinische belangstelling gaan uit naar kinderen met ADHD, gedragsproblemen en/of ticsstoornissen.


Prof. dr. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie aan het RadboudUMC, hoofd van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum, en voorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hij leidt een groot aantal onderzoeksprojecten op het gebied van autisme, ADHD en agressieve gedragsstoornissen.


Prof. dr. Arne Popma is als kinder- en  jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en is hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc, waar hij het wetenschappelijk onderzoek leidt naar de ontwikkeling van antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen. Een deel van dit onderzoek vindt plaats bij kinderen en jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Sinds 2014 is hij hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universiteit Leiden, afdeling strafrecht en criminologie, waar hij verantwoordelijk is voor het onderwijs in forensische psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de vakgroep. Hij richtte samen met Prof. Doreleijers de Academische werkplaats bij de Nieuwe Kans op, welke zich richt op interventies voor jong volwassen forensische populaties, en is voorzitter van de Academische werkplaats Risicojeugd. Tevens is hij voorzitter van de Nederlandse tak van de Europese jeugdforensische vereniging EFCAP-NL.


Dr. W.G. (Wouter) Staal, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Psychiatrie, Radboudumc, Nijmegen en Karakter Universitair Centrum, Nijmegen. Opleider aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie en onderzoeker aan het Donders Instituut, Nijmegen. Bestuurslid NVA-Balans.
 

Dr. Floortje E Scheepers, MD PhD, afdelingshoofd afdeling psychiatrie, opleider KJ Psychiatrie, hersencentrum, UMC Utrecht.

 

Prof. dr. Robert Vermeiren, is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiëntenzorg bij Curium-LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Daarnaast is hij hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het VUMC.

 

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke